Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

olayyeri

Giriş
Kuruluş Tarihi
13.05.2002
 
Büro Amirlikleri
İdari Br. A.,Delil Muhafaza İşlemleri Br.A,Biyometrik Veri İşl.Br.A.,Teknik Görüntüleme Br.A., Olay Yeri İnceleme Br.A.,Vücut İzi Geliştirme Br.A.
 
Dahili Numaraları
0 (228) 212 18 42 - 43 - 44 / 5660 - 5665 - 5670
 
Görevleri
1) Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
2) Olay yerlerinin korunması ve delil güvenliğine yönelik ilk tedbirlerin alınmasını sağlamak,
3) Olay yerlerinde teknik araç ve yöntemler kullanarak inceleme yapmak,
4) Olay yerlerinin incelenmesiyle elde edilen maddî bulgu ve delilleri toplamak, uygun yöntemlerle ambalajlamak ve ilgili birimlere göndermek,
5) Olay yerlerinin incelenmesi sonucu elde edilen maddî bulgu ve deliller üzerindeki vücut izlerini araştırmak, geliştirmek ve ekspertiz raporu düzenlemek,
6) Olay yerlerinden veya kişilerden elde edilen biyometrik verileri, veri tabanında bulunan verilerle karşılaştırmak ve gerekli teşhis işlemlerini yürütmek,
7) Biyometrik verilerden yararlanarak kimlik tespiti işlemlerini yürütmek, bu amaçla oluşturulan biyometrik veri tabanlarına veri girişi yapmak, verilerin güvenli bir biçimde muhafazasını sağlamak,
8) Teknik görüntüleme hizmetlerini yürütmek,
9) Biyometrik veri tabanlarıyla ilgili işlemlerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için Başkanlık ile koordinasyon kurmak,
10) Kişilerin geçmiş hallerinin belirlenmesine yönelik olarak kendisinin veya kanunî temsilcisinin kimlik tespiti taleplerini değerlendirmek, bu amaçla yetkili kişi ya da makamlarca istenilen bilgileri karşılamak,
11) Kişilerin eşkâl tespitini yapmak, sınıflandırmak ve arşivlemek, gerektiğinde görgü tanıklarının açıklamasına uygun robot resimler çizmek, bunları arşivdeki benzer eşkâl tanımlarıyla karşılaştırmak,
12) Talep edilmesi halinde ilçe olay yeri inceleme birimlerinin çalışmalarına fiilen katılmak,
13) İlçe olay yeri inceleme birimlerinin çalışmalarını ve performanslarını takip etmek, değerlendirmek, aksayan yönlerini tespit etmek ve giderilmesini sağlamak,
14) Felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi çalışmalarına katılmak ve gerekli işlemleri koordine etmek,
15) Kayıp şahıslara ait kimliği belirsiz cesetlerin ölüm sonrası (post mortem) verilerinin toplanmasını sağlamak, bu verileri kayıp kişi ölüm öncesi (ante mortem) formundaki bilgilerle mukayese ederek biyometrik kimlik tespiti yapmak,
16) Sistem ve çevre birimlerinin fiziki güvenliğini sağlamak, sistem güvenliğiyle ilgili Başkanlığa önerilerde bulunmak, sistemlerin her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri Başkanlık ile koordineli olarak almak,
17) Hizmet alanı ile ilgili, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi olarak görev yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
18) Hizmet alanıyla ilgili konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek, bu alanda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde Başkanlığa öneride bulunmak,
19) Şube Müdürlüğü hizmetlerinin personel ve hizmet standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla düzeltici ve önleyici tedbirler almak,
20) Mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için Başkanlığa önerilerde bulunmak,
21) Teknik gelişmeler ve yenilikler çerçevesinde, personeli periyodik olarak geliştirme ve görev başı eğitimlere tâbi tutmak,
22) Başkanlık tarafından gönderilen teknik ve sarf malzemelerin il ve ilçe birimlerine dağıtımını ve standartlara uygun şekilde kullanımını sağlamak,
23) Hizmet alanı ile ilgili eğitim, personel ve lojistik ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek zamanında Başkanlığa bildirmek,
24) İl ve ilçe birimlerinin faaliyetlerine ilişkin istatistikî verileri toplamak, güncel halde bulundurmak ve zamanında Başkanlığa göndermek,
25) Hizmet alanı ile ilgili faaliyet raporları ve istatistikî bilgileri güncel halde tutmak, bu amaçla geliştirilen bilgi sistemlerine veri girişi yapmak, bu verileri zamanında Başkanlığa göndermek, gerektiğinde üst makamlara sunmak, ile görevlidir.

Mevzuat da verilen diğer görevlerin yerine getirmesi
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS