Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelkalem

Giriş
Özel Kalem Büro Amirliği
 
Bürolar
İdari Kısım, Haberleşme ve Şifre Kısmı, Koruma ve Protokol Kısmı
 
Dahili Numaraları
0 (228) 212 18 42 - 43 - 44 / 5014 - 5015
 
Görevleri
Özel Kalem Büro Amirliğinin Takip Ettiği işlemler.

1-Birimler arası yazışmaları yapmak.
2-Birim içi ve dışı yazışmaları yapmak
3-Personel özlük işlerini yapmak
4-Tebligat işlemlerini yapmak.
6-Mevzuatta tutulması gereken defterlerin tutulmasını sağlamak.
7-Malzeme ihtiyaçları için gerekli yazışmaları yapmak
8-Evrakların arşivlenmesini yapmak
9-Kişiye Özel” ve “Çok Gizli” evrakların yazışmalarının yapılması
ve dosyalarının tutulması ile ilgili işlemleri yapmak.
10-Genel Müdürlük ve diğer il emniyet müdürlükleri tarafından gönderilen şifreleri zaman kaybetmeden metne çevirerek ilgili birimlere havale edilmek üzere makama arz etmek

Haberleşme Kısmının Görevleri;

1-Müdüriyet Makamının iletişiminde etkin rol oynar.
2-Makamın ve Büro Amirinin emirlerini, gereği için en kısa zamanda ilgili amir ve birimlere bildirip, takibini yapmak.
3-İl Emniyet Müdürünün telefon görüşmelerini sağlamak ve notlarını almak.
4-Her ne suretle olursa olsun telefonda gizlilik derecesine riayet etmek
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS