Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

polmer

Giriş
 
 
ERTUĞRULGAZİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
 
 
Kuruluş Tarihi
07/06/2002
 
Büro Amirlikleri
İdari Büro Amirliği, Adli Büro Amirliği, Kimlik Bildirme Büro Amirliği ve Grup Amirlikleri
 
     
 
Dahili Numaraları
0 (228) 212 18 42 - 43 - 44 / 5820 -5822 - 5823- 5825 
 
Görevleri
İdari Büro
 
• Gelen giden evrakın kabul,kayıt,kontrol ,havale ve dağıtım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
• Personelin özlük işlemlerini takip etmek.
• Günlük görev listelerinin hazırlanmasını sağlamak.
• Sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespitini yapmak ve yaptırmak.
• Demirbaş malzemelerin ve araçların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
• Emniyet Teşkilatına alınacak personel ve adayları ile personel eşi adaylarının güvenlik tahkikatlarını yaptırmak .
• Yukarıda belirtilen görevlere ilişkin arşiv ve dosyalama yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
• Personel arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını yürütmek.
• Polis merkezine gelen emir ve genelgeleri personele tebliğ etmek.
• Açılması izne bağlı yerlerin çalışan personel ve yer olarak uygunluğunu tespit etmek.
• Umuma açık işyerlerinin ruhsat ve çalışmalarını kontrol ve denetimini sağlamak,
• Birimler arası koordine sağlama faaliyetlerine katılmak,ilah Ruhsat tahkikat işlemlerini yapmak, bunların takip ve kontrolünü yapmak
• Merkezde görevli personelin dosyalarını düzenlemek ve Personel ile ilgili yazışmaları yürütmek,
• İdari tahkikat yapmak,
• Hizmetle ilgili defterleri tutulmasını sağlamak.
• .Açılması izne bağlı olan yerler hakkında ilgili tahkikatları yapmak
• Mahkeme kararı ile yasaklanan yayınları toplanmasını sağlamak.
• Ruhsat işlem Şube müdürlüğü tarafından gelen Silah Ruhsatı tahkikat ve tebliğlerini yapmak.
• Özel Güvenlik ve Polis eşi adayı tahkikatlarını yürütmek.
• Askeri Evrakların (yakalama,bakaya,çağrı tebligatı…)gereğini yapmak.
• Polis Merkezi Amirinin ve Grup Amirinin vereceği görevleri yapmak.

Adli Büro

• Meydana gelen adli olayların tahkikat evraklarının düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi işlemlerini yapmak.
• İlgili mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığından gelen giden evrakların ( şahısların mali içtimai durumları,adres tespitleri,bilirkişi tespitleri ihzar müzekkereleri,C.Savcılığının kendi yaptığı soruşturma aşamasındaki gerekeli gördüğü olay yerindeki delil ve tanıkların tespiti v.s) kayıt işlemlerini yaparak cevabi yazılarını ilgili yere göndermek.
• Meydana gelen Adli olayları Suç Analiz Merkezi (SAM) projesine dahil etmek.
• Polis Merkezi Amirinin emirleri doğrultusunda adli yazışmaları yapmak.
• Tahkikat dosyalarını eksiksiz olarak tamamlamak.
• Adli tahkikat olaylarında şüpheli ifadesi almak,mağdur müracaatı almak tanık bilgi beyanlarını almak.
• Evrakların kayıt ve dosyalama düzenini sağlamak.
• Mahkemelerde hazır edilmesi istenilen izhar müzekkereli şahısların temini.
• Sulh Hukuk Mahkemelerinin evraklarının gereğinin yapılması.

Kimlik Bildirme Büro

• 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bu Kanunun tatbikini düzenleyen Yönetmeliğin uyarınca kimlik bildirim belgelerinin alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin görevleri yerine getirilmesi,
• Polis Merkezi bölge krokisi ve bina cetvellerini düzenlemek,
• Polis Merkezlerinde dosya halinde bulunan işyeri işletici ve çalışanlara ait kimlik bildirim dosyalarının düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ilgili bildirimlerin bildirilmesi
• Geçici İkamet Yerlerinde ikamet eden kişilere ilişkin bilgilerin düzenli olarak veri gönderim işlemlerinin yapılıp yapılmadığının takibini yapmak,
• Kimlik bildiriminde bulunmayan kişiler hakkında kanunda belirtilen cezai işlemlerin uygulamak,
• İlgili mevzuatın yeterli olmayan ve aksayan yönlerini tespit etmek yapılacak değişikliklerle ilgili amirine bilgi vermek,
• Posta İşletmesi veya kurumların kendi memurlarınca tebliği yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan adresi meçhul kimselere ilişkin; keyfiyetin tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilmesi ve tebligatın ilanen yapılması aşamaları sonrasında, bu aşamaları gösterir belgelerle birlikte yapılan talep doğrultusunda adresin tahkik ve tespitini yapmak,
• Gecikmesinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler arasında yahut bu daire ve müesseselerde bulunan kişilere yapılacak tebliğlerin, kendi memurları vasıtasıyla yapılmasının mümkün olmaması halinde mahalli mülkiye amirinin emriyle ve tebligat yaptırılmasını gerektiren sebebin işin ilgili olduğu evrakta gösterilmesi halinde yapmak,
• İlgili mevzuatın yeterli olmayan ve aksayan yönlerini tespit ederek yapılacak değişikliklerle ilgili teklifte bulunmak,

Grup Amirliği

• Polis Merkezine devriye ekipleri tarafından intikal ettirilen veya doğrudan intikal eden olay hakkında suçu incelemek.
• Olayın mahiyetini irdeleyerek, olaya karışan mağdur, müşteki, tanık ve şüphelileri tespit etmek , ayrı yerlerde muhafaza etmek ve ifadelerini almak.
• Polis Merkezine intikal eden olayın veya suçun; şüphelisinin yada şüphelilerinden birisinin firari olması, soruşturma için önem arz eden delillerin tamamen elde edilememesi, olayın çok yönlü araştırmayı veya uzmanlığı gerektirmesi, toplumda infial uyandıran büyük çaplı bir olay olması ya da soruşturmasının birden fazla emniyet biriminin görev olanına girmesi ve tek elden yürütülmesi gerekmesi durumlarından herhangi birinin varlığı halinde; soruşturma yapılmak üzere , olayın taraflarının , evraklarının ve delillerinin ilgili birime en kısa sürede teslim edilmesini sağlamak.
• Olaya karışanların kimlik tespitlerinin yapılmasını sağlamak.
• Şüphelinin avukat talebinin yerine getirilmesini sağlamak.
• Yapılan soruşturma işlemleri hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek.
• Olayın mahiyetinin incelenmesi ve ifadelerin alınması sırasında öğrenilen yeni şüpheli, mağdur, tanıkların belirlenerek ifadelerinin alınmasını ve yeni delillerin ele geçirilmesini sağlamak.
• Şüphelinin yakalanması halinde müştekiye, mağdur ve tanıklara teşhis yaptırılmasını ve ilgili tutanağın düzenlenmesini sağlamak.
• Yer gösterme ve zapt etme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
• Tahkikata konu eşyaların veya maddelerin kıymetinin tespitini ve ölçümünü yaparak veya yaptırarak tutanağın düzenlenmesini, gerekli durumlarda geçici olarak zapt edilen eşyaların Adli Emanete teslim edilmesini sağlamak.
• Şüphelinin suç sicilini çıkarttırmak ve gerektiği durumlarda parmak izi kaydını aldırmak.
• Tahkikatın gerektirdiği durumlarda ilgili kurumlarla yazışma yapılmasını sağlamak.
• Tahkikat ile ilgili olarak kişiler hakkında alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılan durumlarda Cumhuriyet Savcısının talimatına göre hareket etmek.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS