Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

rehberlik

Giriş
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği
 
 
Kuruluş Tarihi
23/03/2004

 
Dahili Numaraları
0 (228) 212 18 42 - 43 - 44 / 5920
 
Görevleri
Emniyet Teşkilatında görevli personelin sorunlarının ve taleplerinin sağlıklı tespit edilebilmesi, çalışma ortamının bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasını, mesleki ve sosyal hayata uyumunun arttırılmasını ve bunların sağlanması için bireysel veya grup olarak yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenlemek temel görevi doğrultusunda,

• Mesleki ve psikososyal sorunları bulunun personeli veya birinci dereceden yakınlarını dinlemek, çözüm önerilerinde bulunmak ve gerekirse personelin birim amirinden bilgi edinmek veya yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek,
• Büro Amirliğine başvuran ya da sevk edilen personele bireysel veya grupla psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunmak.
• Psikolojik Danışma faaliyetleri içerisinde ihtiyaç duyulduğunda personelin problemlerinin çözümünde yardımcı olacak ilgili kurum içi ve kurum dışı kişi ve birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak.
• Büro Amirliğine gönderilen personelden sorun alanı sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenlerden hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanları, tıbbı değerlendirme için hekime gönderilmesini birim amirine önermek.
• Personele uygulanan test, ölçek ve anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak.
• Birime yeni atanan personelin bilgilendirilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin faaliyetlerini içeren broşür, kitapçık vb. yayımlamak, kurum içerisinde sağlıklı psikolojik ortam oluşturmaya yönelik eğitici konferanslar planlamak,
• Danışma sürecine alınan personelden/öğrenciden gerekli görülenleri birim içerisinde takip ve kontrol etmek için ilgili birim amiri ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak,
• Hastanelerin psikiyatri servisine sevk edilenlerle ilgili olarak rehabilitasyon sürecinde hekim ve birim amiri ile işbirliği yaparak personelin uyum sürecine katkı sağlamak,
• Personel hakkında hastanede yapılan işlemler ile ilgili evrakları personelin bilgi dosyasında muhafaza etmek,
• Psikolog veya psikolojik danışman bulunmayan birimlerde İl Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezleri veya Üniversiteler gibi psikolojik danışma hizmeti alabilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli girişimlerde bulunarak, haftanın belli günlerinde psikolojik danışma hizmeti verebilecek personelin görevlendirilmesini sağlamak,
• Görüşmeye gelen personele Kişisel Bilgi Formu’nu uygulamak,
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Faaliyet Sonuç Raporunu her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında hazırlamak ve bu raporu düzenli olarak Personel Dairesi Başkanlığına göndermek,
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Yıllık Faaliyet Takvimini düzenli olarak her yılın ocak ayının ilk haftası Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, bu faaliyet takviminde belirlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerini yürütmek,
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği faaliyetleri hakkında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuruluna bilgi vermek ve bu konuda kurula danışmanlık yapmak,
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerine yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
ile görevlidir.
·  Açıklamalar
Psikolojik Danışma; kişisel, sosyal ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda - tarafsız, kişilik haklarına saygılı güven ve gizliliğe önem veren - eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili pek çok yanlış kanı bulunmaktadır.
• Bunlardan biri Psikolojik Danışmanın sadece yoğun ve derin duygusal problemi olan kişiler için olduğu kanısıdır. Oysa Psikolojik Danışma ; stres ve kaygı ile baş etmek isteyen her türlü karar verme güçlüklerinde, problem çözümlerinde yardım almak isteyenlere ve uyum sorunu yaşayanlara ve sorunları ile tek başına mücadele edemeyenlere yöneliktir. Yaşamın her döneminde psikolojik danışmaya ihtiyaç vardır.
• Birimimiz tanı ve tedavi amaçlı olmayıp; problem çözümüne yönelik çalışmaktadır. Amacımız kendinizi ve sorununuzu daha iyi anlamanıza ve böylelikle sorununuzu çözmenize yardımcı olmaktır.
• Genel kanının aksine; psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf değil gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında ve var olan problemleri, yaşadıkları problemleri çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir. Bir çok insan bunu “cesur davranmak” diye nitelendirmektedir.
• Görüşmelerde Gizlilik, gönüllülük ve süreklilik esastır.
• Psikolog size yaşamınızda ne yaptığınızı ve problemlerinizi çözmek için ne yapmanız gerektiğini anlatıp öğütler vermez. Psikolog öğüt veren kişi değildir. O danışma süreci içerisinde sizin koyduğunuz hedeflere, çeşitli konularda sağlıklı karar vermeniz veya problemlerinizi çözmeniz konusunda size yardımcı olan kişidir. Rehberlik ve danışmanlık insanın karar alma hakkına saygı ilkesine dayanır, en son karar alma hak ve sorumluluğu bireye bırakılır.
• Sadece özel ilgilenmeye ihtiyaç duyulan personele değil , yararlanmak isteyen tüm personele ve personel yakınlarına yöneliktir.
§ Psikolojik danışmada personellerle ilgili bilgiler personel dosyalarına işlenmez. Resmi bir işlem yapılmaz. Başvuran kişiler ile ilgili bilgiler gizli tutulur ve kendi rizası dışında kimse ile paylaşılmaz.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS